25 ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми колеги,
          Асоциация „Сърце – бял дроб” навърши 25 години. Създадена е в УМБАЛ „Св.Марина”, месец ноември 1994 г. от амбициозно и целеустремено поколение кардиолози , пулмолози и гръдни хирурзи – лекари с нови идеи и визия за бъдещето. Допълнително след откриването през 2005 г. на Клиника по кардиохирургия, специалистите от същата се присъединиха към асоциацията, а през последните 6 години това направиха и съдовите хирурзи.  Първи председател на асоциацията в продължение на 17 години (1994–2012) беше проф. Николай Пенков,дмн, следващите 5 години (2012-2016) - доц.Христо Ганчев,дм и от 2016 г. до сега проф. Йото Йотов,дм.
            Основните цели на асоциацията са популяризиране на знания, обучение на младите лекари и стимулиране  на научни търсения. Надявам се, че това до голяма степен е постигнато посредством ежегодното провеждане на тематични научни конференции и издаването на печатен орган на асоциацията -  сп.”Сърце – бял дроб”. Логото на асоцияцията, което стои на списанието и на всеки публикуван от нея материал е създадено през 1994 г., от студента тогава по медицина, сега доцент в Клиниката по Ушни и гърлени болести д-р Николай Сапунджеиев.
            Първата научна конференция се проведе в края на м.май 1995 г. Помни се като изключително тържествено мероприятие посетено масово от лекари от цялата страна. Всред проведените до сега 24 конференции  около 1/4 от тях са с международно участие. Предстои провеждането  на 31.05 – 01.06.2019 г. на юбилейната 25-та конференция.
            Списанието „Сърце – бял дроб” започна да се отпечатва през 1995 г. - вече 25 години. Книжка І-ва на същото бе предоставена на участниците на І-вата научна конфереция. Първи главен редактор на списанието в продължение на 4 г (1995-1998) беше проф.Златан Златанов, дмн. От 1999 г. до 2016 г. включително общо 18 г. гл. редактор  бе  проф.Николай Пенков, а от 2017 г доц. Диана Петкова. До края на 2000 г. списанието се списваше само на български език, а от 2001 г., вече 19 години  в две колони - на български и  английски . Това го направи  по-четивно и широко достъпно.
            Убеден съм, че Асоциация „Сърце-бял дроб” е обединение на интелигентни лекари - новатори и като такова с досегашната и  бъдещата си дейност ще остави трайни следи сред медицинската общественост в нашата страна.
                                                                               Проф. д-р Николай Пенков, дмн