СПИСАНИЕ СЪРЦЕ - БЯЛ ДРОБ

Списанието е орган на Асоциация “Сърце-бял дроб”-Варна. Издава се от 1995 г. и е двуезично. Включено е в националния референтен списък, ISSN 1310-6341 (print), ISBN 2603-3844 (online).