XXVII Конференция „Сърце – Бял дроб”

ХХVII-та  научна конференция на Асоциация „Сърце – Бял дроб” ще се проведе от 10-ти до 12-ти ноември 2023г. в хотел Фламинго, к.к. Албена.
Темата на форума ще е: „Съвременни методи за диагностика и лечение в областта на торакалната медицина, кардиологията и сърдечно-съдовата хирургия през 2023 г.”. По време на конференцията ще бъде отбелязана 50-годишнината на клиниките по кардиология и пулмология. Предвиждат се теоретични лекции, представяне на собствени научни съобщения и клинични случаи.