XXVI Конференция

 
 ХХVI-та  научна конференция на Асоциация „Сърце – Бял дроб” ще се проведе от 11-ти до 13-ти ноември 2022г. в хотел "Фламинго", к.к. "Албена".
Темата на форума ще е: „Съвременни методи за диагностика и лечение в областта на торакалната медицина, кардиологията и сърдечно-съдовата хирургия през 2022г.”. Предвиждат се теоретични лекции, представяне на собствени научни съобщения и клинични случаи.