XXV конференция „Сърце-Бял дроб”

Темата на форума ще е: „Горещи точки в торакална медицина, кардиология, сърдечно-съдова хирургия през 2019г.”. Предвиждат се теоретични лекции, представяне на собствени научни съобщения и клинични случаи.
От името на управителния съвет имам удоволствието да поканя Вас и Вашите сътрудници за участие в ХХIV конференция на Асоциация „Сърце – Бял дроб”.